ဟန်းချိန်း ကြိုးဖြတ်/ ဆက်ခြင်း

ဟန်းချိန်း ကြိုးဖြတ်/ ဆက်ခြင်း

ရွှေချစ်သူတို့၏ ရွှေဆွဲကြိုး၊ဟန်းချိန်း များပြတ်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုးတိုနေ၍ ရွှေပိုးပြီးဆက်ချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုးရှည်နေ၍ အနည်းငယ်ဖြတ်ပြီး ဆွဲသီးထည့်ချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း စသည့် ပန်းထိမ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပြဒါး (သို့) ဓါတ်ပြုနိုင်သော Chemical များ ထိမိခြင်း

ပြဒါး (သို့) ဓါတ်ပြုနိုင်သော Chemical များ ထိမိခြင်း

တခါတရံ မိမိဝတ်ဆင်ထားသော ရွှေထည်ပစ္စည်းများကို Mercury (ခေါ်) ပြဒါး ထိမိခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားဓါတ်ပြုနိုင်သော Chemical များ မတော်တဆထိမိခဲ့ပါလျှင် အဖြူရောင်ကွက်များ ဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည်။ ထိုသို့ဓာတ်ပြုခြင်းများကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ချိတ်ကျိုးခြင်း / ပါးခြင်းများလဲလှယ်ခြင်း

ချိတ်ကျိုးခြင်း / ပါးခြင်းများလဲလှယ်ခြင်း

မိမိဝတ်ဆင်ထားသော ကြိုးမှာ ချိတ်ကျိုးခြင်း (သို့) ချိတ်ပါးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ရွှေချိန်အနည်းငယ်များသော ချိတ်များနှင့် လဲလှယ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ရွှေ/ပလက်တီနမ် ပြန်လည်မှုတ်ခြင်း

ရွှေ/ပလက်တီနမ် ပြန်လည်မှုတ်ခြင်း

2 colours ဆွဲကြိုးနှင့် ဟန်းချိန်း များကိုပြန်လည်၍ Platinum မှုတ်ပေးပါသည်။ အချို့စိန်ထည်လေးတွေ၏ ရွဲကို အဖြူမှုတ်ခြင်းများ၊ ရွှေထည်ပစ္စည်းကို အထည်တစ်ခုလုံး ရွှေဖြူပြန်လည်ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်လည်း ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လက်စွပ်လက်တိုင်းပြင်ခြင်း

လက်စွပ်လက်တိုင်းပြင်ခြင်း

ကျောက်ထည်၊ ရွှေထည် လက်စွပ်လက်တိုင်းများကို ဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျ အကျဉ်းအကျယ် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လက်တိုင်းများကို ရွှေပိုး၍ပြုပြင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ကျောက်ပြုတ်/ ပြန်တပ်ခြင်း

ကျောက်ပြုတ်/ ပြန်တပ်ခြင်း

ကျောက်ထည်၊ စိန်ထည်များ ကျောက်ပြုတ်သွား၍ ကျောက်အသစ်ပြန်လည်ထည့်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိပါသည်။ အထည်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ ရွှေပိုးခြင်း၊ ရွဲတပ်ခြင်းများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။

ပြင်ပရွှေပေးပြီးအထည်ခက်ခြင်း

ပြင်ပရွှေပေးပြီးအထည်ခက်ခြင်း

မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလက်ရာများ ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် ရွှေအနည်းငယ်ပေး၍ အထည်ခတ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ပြင်ပကျောက်ပေးပြီးအထည်ခက်ခြင်း

ပြင်ပကျောက်ပေးပြီးအထည်ခက်ခြင်း

မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအဆန်းလေးများ ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် ကျောက်အနည်းငယ်ရှိပါက အထည်ခတ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အရောင်တင်ပြန်လည်သန့်စင်ခြင်

အရောင်တင်ပြန်လည်သန့်စင်ခြင်

မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သော စိန်ရွှေရတနာ လက်ဝတ်လက်စားများကို ကြည်လင်တောက်ပ၍ ပြန်လည်လှပလာစေရန် အရောင်တင်၊ ချေးချွတ်သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။