ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်နှင့်ရတနာရွှေဆိုင်၏ ဆိုင်အမှတ် (၁) ဖြစ်သော အမှတ် ၅၂၈၊မြေညီထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ (၂၇လမ်း နှင့် ၂၈ လမ်းကြား)၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဆိုင်အမှတ် (၂) ဖြစ်သော ဘီ ၀၁-၀၅၊ မြေညီထပ်၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် တည်ရှိသော ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ဦးကျော်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်မြင့်တို့သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ပုံဖော်အရောင်များနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ အမျိုးမျိုးပါ အမှတ်တံဆိပ် အမည်၊ အမှတ်အသား၊ (Logo)၊ စာသားဒီဇိုင်းအရေးအသားများကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တီထွင်၍ ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်နှင့်ရတနာရွှေဆိုင်မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသော ရွှေထည်၊ စိန်ထည်၊ ကျောက်မြတ်ရတနာထည် ပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် ပုံဖော်အရောင်များ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ကို အများပြည်သူမိဘများက ဝယ်ယူဆင်မြန်းဝတ်ဆင်စုဆောင်းနိုင်ရန်အတွက် ယင်းအမှတ်အသား တံဆိပ်များကို ဘူးခွံ၊ အိပ်ခွံ၊ ဂျပ်ဖာ အမျိုးမျိုးတို့တွင် အသုံးပြုသွားမည့်အပြင် ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘလောက်၊ ကြော်ငြာ အမျိုးမျိူး၊ တီဗွီ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်၊ ငွေပြေစာဖြတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ စတစ်ကာ၊ အဝတ်အထည်များ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဗွီနိုင်း၊ ပြက္ခဒိန် တို့တွင်လည်းကောင်း၊ Internet ၊ Email ၊ Website ၊ Facebook၊ Instagram၊ Tiktok၊ YouTube၊ Twitter and other Social Media Platforms၊ Letterhead ၊ Digital Web Platforms ၊ 3D Platforms အစရှိသည့်နည်းပညာနယ်ပယ်အရပ်ရပ်တို့တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားများကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ အခါအားလျော်စွာ သုံးစွဲလျှက် ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး၌ ဆိုင်ခွဲများပါ ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြည်တွင်းသာမက တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်အခါ ပြည်ပသို့ပါ ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားများကို ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပ၌ အခြားမည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားများ၏ အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ၊ အမှတ်တံဆိပ်များကို ပေါင်းစပ်၍ ဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဆင်တူယိုးမှား၊ ထင်ယောင်ထင်မှား ပြုလုပ်သုံးစွဲ၍ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီ ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ကြပါရန်နှင့် လိုက်နာခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
အများသိစေရန် အလို့ငှာ အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ-

ဦးတိုးမြင့် LL.B, D.B.L
WIPO ( Switzerland)
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
(စဉ်. ၆၂၀၁/ ၂၂.၅.၁၉၉၅)

ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးခိုင်
LL.B,D.B.L,D.I.L
အထက်တန်းရှေ့နေ
(စဉ်. ၄၁၈၄၄/ ၂၇.၅.၂၀၁၃)

အမှတ်(၃၄)၊ ဒေးဗစ်ရွှေနုလမ်း၊ သမိုင်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၀၉-၈၆၄၅၆၃၃၊ ၀၉-၄၂၀၀၇၈၈၈၃

uh sg yl
uhton red
uhton yellow
uhton two
jj bl
wam bl
wam wh
Hi Hi
in bl